منوی برگه ها
منوی دسته ها

آدرس دانشکده فنی شمسی پور

آدرس دانشکده فنی شمسی پور : تهران-میدان امام حسین (ع)-ابتدای خ دماوند-روبروی ایستگاه BRT شهید منتظری-دانشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور
تلفن: ۷۷۱۵۸۷۹۰ و ۷۷۵۴۱۲۵۰-۰۲۱

دورنگار: ۷۷۵۶۷۵۶۶ و ۷۷۵۵۸۳۹۲-۰۲۱

تارنما (سایت): shamsipour.tvu.ac.ir

رایانامه (EMail) دانشکده: info@shamsipour.ac.ir

مکان دانشکده بروی نقشه:


نمایش کامل نقشه